Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande.

Produkter
Alla produkter som säljs i butiken Sportsmaster.se kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser kan anges både exklusive och inklusive moms genom inställning överst i fönstret. För att se totala fraktpriset gå till kassan.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se).
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
Vi följer PUL.

Kortbetalning
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Nets hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

Fakturaorder 
För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är normalt 10 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag. Det är dock möjligt att få upp till 30 dagars betalningsvillkor om du lämnar detta som önskemål i kommentarsfältet i kassan. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till kredithanteringsföretaget Axactor Sweden AB.
 
Resurs Bank Delbetalning
Genom vårt samarbete med Resurs Bank AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Har du några frågor så kan du ringa: 0771 – 11 22 33   för närmare information.

Leasing
Bolagsverkets registrerade näringsidkare och den offentliga sektorn kan leasa eller hyra utav oss. Leasing-givaren köper utrustningen av oss och överlåter sedan hela nyttjanderätten dig. Själva överlåtelsen sker genom att båda parterna godkänner leasingavtalet.
Genom att leasa, kan du undvika att binda upp några kontanta medel och du får då en kostnad som är avdragsgill och enkel att budgetera.

Fraktpriser
Alla leveranser från Sportsmaster.se är fraktfria. Dock tillkommer en expeditionsavgift på 50kr under 5kg och 100kr över 5kg.

Leverans
Alla beställningar från Sportsmaster.se levereras från vårt lager snarast efter lagd beställning. Normal leveranstid är 3 -4 arbetsdagar för postnummer lägre än 829 99. För postnummer högre än 829 99 måste det beräknas ytterligare 1 – 3 dagar. Om leverans ej sker inom angiven normaltid så skall kund informeras om detta. 
All leverans sker med PostNord.

Alternativen är:

1) Hemleverans
Paket/gods över 20kg levereras direkt till hemadress (första hindren). När paketet är på närmaste Distributionsterminal får du avisering via sms eller mail. Mottagaren får då välja leveransdag, möjlighet att välja "leverans även om jag inte är hemma", välja att själv hämta på Distributionsterminalen. 

2) MyPack Collect (post)
 Med Sveriges största nät av utlämningsställen levereras paket under 20kg till närmaste ställe. Du meddelas via sms eller e-post när paketet finns att hämta på utlämningsstället.

3) Företagsleverans
Paket till företag, oavsett storlek, levereras direkt till förtag inom arbetstiden 08 – 17.

4) Utlämningsställe
 Alla paket/gods ( över 20 kg) kan hämtas på närmaste PostNord-terminal. – se lista.

5) Hämtning i vår butik i Västerås

Avisering via sms (huvudregel) / e-post sker som följer:
1) Föravisering: När sändningen är lämnad till PostNord går ett sms till mottagaren om att försändelsen är på väg.
2) När försändelsen kommer till Distributionsterminal får mottagaren besked om att utleverans sker , utlämningsställe eller besked om att avtala leveranstidspunkt. 
3) Vid utebliven kontakt eller utebliven hämtning skickas nytt sms efter två dagar. Efter 7 dagar skickas brev.

Avbeställning
I de fall kunden inte kan avhjälpa försening inom skälig tid har kunden rätt att häva köp i enlighet med Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) köpvillkor. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från säljföretaget antingen per e-post eller fax.

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) ansvar för fel i leverans är begränsat till gällande försäljningsvillkor. Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening
I de fall Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor 
Om en vara är skadad eller har fel så ersätts denna alltid av Sportsmaster Sverige AB, alternativt betalas delsumman snarast åter till kund. 
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) via mail till team@Sportsmaster.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.
Vid samtliga fall då en vara returneras till Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200kr + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Kontakta oss på telefonnummer 021-4444 290 eller maila oss på team@sportsmaster.se om du önskar reklamera ditt köp eller vara.
Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag.
Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamation 
Sportsmaster.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. För att kunna prova produkten över tid, ger Sportsmaster en motsvarande rätt inom 60 dagar. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Bedömer Sportsmaster att varan använts för mer än funktionsprov kan en värdeminskning komma att tillämpas vid en retur. Varan får alltså ej vara använd förutom detta undantag. 
Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Sportsmaster.se, förslagsvis via e-post på info@Sportsmaster.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Sportsmaster.se för att erhålla ett RN och returadress.
Kontakta oss på telefonnummer 021-4444 290 eller maila oss på team@sportsmaster.se om du ångrar ditt köp. Se även gärna Konsumentverkets blankett för ångerrätt. 
Vid produkter som är specialtillverkade eller beställda särskilt för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.
 
Återbetalning av ordersumma
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Sportsmaster.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan snarast, inom 14 dagar, efter datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Tvist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt
Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Sportsmaster Sverige AB (Sportsmaster.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.