Symboler

Våra produkter är märkta med symboler som visar vilken aktivitetsnivå maskinen lämpar sig för.

Lätt

Lätt hemmaträning: Detta är prisvärd, men bra träningsutrustning för hemmabruk. Detta är träningsutrustning som vanligtvis inte är avsett för tung användning eller för användare som väger mycket. 

Aktiv

Aktiv hemmaträning: Detta är träningsutrustning med stort sett samma funktionalitet som du skulle hitta på ett hälsocenter. Den här typen av träningsutrustning är dock inte anpassad för tung användning på gym. Datorerna är ofta lika avancerade. Styrketräningsmaskinerna har ofta flera funktioner i en och samma maskin. Målgruppen för denna typ av träningsutrustning är hemmatränare som vill ha lite mer. Det här har varit den huvudsakliga målgruppen för Sportsmaster. Här är urvalet som störst. Träningsutrustningen är normalt sett avsedd att användas i minst 3000 timmar. (En timme varje dag i 10 år) 

Proffs 

För tyngre användning; företag, idrottslag, hotell, toppidrottare, institutioner, mindre träningscenter: Detta är träningsutrustning av hög kvalitet, främst anpassad för tyngre användning och många användare inom företag, idrottslag, fysioterapimottagningar, rehabiliteringscenter, toppidrottare m.m. Styrketräningsmaskinerna vill i större utsträckning bara ha en eller två funktioner. Träningsutrustningen är normalt avsedd att användas i minst 6-8000 timmar. Vissa maskiner är lämpade både för hemmabruk och på träningscenter.

Studio
 

For tyngre användning; träningscenter, gym: Detta är träningsutrustning med en kvalitet som ska tåla användning många timmar per dag och av många olika användare. Designen är också viktigare i denna grupp. Träningsutrustningen är normalt beräknad att tåla mer än 10 000 timmars användning.

Maskiner märkta med hjärta har trådlös överföring till pulsband.